pregunta i kontesta

Ora di elekshon tin hopi kos pa tene kuenta kuné. Nos ta hasi nos bèst pa tur kos ta mas komprendibel posibel pa tur hende. Manera duna kontesta akí bou riba e preguntanan ku hende ta hasi mas tantu biaha.

Bo no a haña kontesta riba bo pregunta ainda? E ora ei tuma kontakto ku nos.

DIKON MESTER VOTA
NA UNDA POR VOTA
Ki dia ta vota
Mi tin mag di vota
Prosesonan
Momentunan importante
DIKON MESTER VOTAWaarom is het belangrijk ga ik ga stemmen?

Door te stemmen, bepaal je samen met de andere kiezers welke partij of partijen in de Eilandsraad zitting nemen. Je oefent daarmee invloed uit op de besluitvorming van het openbaar lichaam voor de komende vier jaren.

Jouw stem! Voor jouw toekomst, jouw welzijn, jouw welvaart, jouw Bonaire!

NA UNDA POR VOTAwaar kan ik stemmen?

Op de verkiezingsdag kun je van 07:30 uur tot s ‘avonds 21:00 uur in elk willekeurig stemlokaal op Bonaire stemmen op vertoon van je persoonlijke stempas en een geldig identiteitsbewijs. 
Hetzij een Nederlands paspoort, of identiteitskaart of sedula. Zonder stempas en geldig identiteitsbewijs kun je niet stemmen! 

KLIK HIER VOOR EEN OVERZICHT VAN ALLE STEMBUREAUS OP BONAIREwanneer stem ik?

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen. Je kunt dan van 07:30 uur tot s‘avonds 21:00 uur in elk willekeurig stemlokaal op Bonaire stemmen op vertoon van je persoonlijke stempas en een geldig identiteitsbewijs. 
Hetzij een Nederlands paspoort, of identiteitskaart of sedula. Zonder stempas en geldig identiteitsbewijs kun je niet stemmen! 

KLIK HIER VOOR EEN OVERZICHT VAN ALLE STEMBUREAUS OP BONAIREWat moet ik doen in het stemlokaal?

 • Hou je stempas en identiteitsbewijs gereed
 • Zorg ervoor dat de stemlokaalleden de stemhokjes kunnen zien
 • Hou voldoende afstand tot stemhokjes

Ki dia ta votawanneer stem ik?

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen. Je kunt dan van 07:30 uur tot s‘avonds 21:00 uur in elk willekeurig stemlokaal op Bonaire stemmen op vertoon van je persoonlijke stempas en een geldig identiteitsbewijs. 
Hetzij een Nederlands paspoort, of identiteitskaart of sedula. Zonder stempas en geldig identiteitsbewijs kun je niet stemmen! 

KLIK HIER VOOR EEN OVERZICHT VAN ALLE STEMBUREAUS OP BONAIRE

Mi tin mag di votamag ik stemmen?

Kiesgerechtigd voor deze verkiezing zijn personen die op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) ingezetenen zijn van het openbaar lichaam en op de dag van de verkiezing (15 maart 2023) 18 jaar of ouder zijn. Ingezetenen die geen Nederlander zijn moeten om kiesgerechtigd te zijn, voldoen aan de volgende vereisten:

 1. Zij moeten rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 3 of artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting BES of op grond van een verdrag tussen een internationale organisatie en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland,

            én

2. Zij moeten onmiddellijk voorafgaand aan de dag van de kandidaatstelling gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingezetene van Nederland zijn geweest. Bovendien dienen zij gedurende die periode over een verblijfsrecht te hebben beschikt als bedoeld onder a, dan wel rechtmatig in Nederland hebben verbleven op grond van artikel 8, onder a., b., c., d., e., of l., van de Vreemdelingenwet 2000.

Voor zowel Nederlanders als niet-Nederlanders geldt dat zij niet uitgesloten mogen zijn van het kiesrecht.

Het openbaar lichaam leidt de kiesgerechtigheid af uit de basisadministratie persoonsgegevens. Bent u daarin opgenomen en voldoet u aan de bovengestelde criteria dan krijgt u automatisch een oproep (de stempas) voor de verkiezing toegezonden. U kunt zich tot het Bestuurscollege wenden om na te gaan of u als kiezer bent geregistreerd. Blijkt dat niet het geval te zijn en meent u toch aan de bovenstaande criteria te voldoen, dan kunt u een verzoek tot herziening van de registratie als kiesgerechtigde indienen, waarbij u bewijsmateriaal moet overleggen waaruit blijkt dat u aan de criteria voldoet.Wat is een stempas?

De stempas is uw toegangsbewijs tot de verkiezing. Zonder stempas kun je niet stemmen. De stempas is zowel een ‘bewijs van uitnodiging’ als het exclusieve bewijs van uw kiesgerechtigdheid. Het bezit van deze pas vormt voor het stembureau het bewijs dat je jouw stem nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht. Met een stempas kun je op jouw eiland stemmen in een stemlokaal naar keuze, mits er meerdere stemlokalen in het openbaar lichaam zijn. De stempas is voorzien van echtheidskenmerken en een uniek nummer.Stempas niet ontvangen?

Geen stempas ontvangen? Vraag dan vanaf 1 maart tijdig een vervangende stempas aan via burgerzaken. De vervangende stempas kan op 14 maart tot uiterlijk 12.00 worden opgehaald bij de afdeling burgerzaken te Kaya Neerlandia. Stempas kwijt?

Burgers die hun stempas kwijt zijn geraakt en een duplicaat willen, kunnen deze tot uiterlijk dinsdag 14 maart 12.00 ophalen bij de afdeling burgerzaken. Hierna is het niet meer mogelijk om een duplicaat van een stempas op te halen.Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?

Om te kunnen stemmen, moet je jouw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Hetzij je Nederlandse paspoort, of identiteitskaart (sedula) / rijbewijs van het openbaar lichaam. 

Zonder je stempas en geldig identiteitsbewijs mag je niet stemmen! 

De geldigheid van deze documenten mag bij het stemmen maximaal vijf jaar zijn verlopen. Met andere woorden: op de documenten moet bij ‘geldig tot’ 15 maart 2018 of een latere datum staan. Wanneer je voor de verkiezing ontdekt dat je identiteitsbewijs meer dan vijf jaar is verlopen, kun je tijdig een nieuw identiteitsbewijs aanvragen bij Burgerzaken (Census Office). Hou rekening met de verwerkingstijd. Wanneer je op 15 maart ontdekt dat uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar is verlopen, dan kun je niet stemmen.

Prosesonanmag ik stemmen?

Kiesgerechtigd voor deze verkiezing zijn personen die op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) ingezetenen zijn van het openbaar lichaam en op de dag van de verkiezing (15 maart 2023) 18 jaar of ouder zijn. Ingezetenen die geen Nederlander zijn moeten om kiesgerechtigd te zijn, voldoen aan de volgende vereisten:

 1. Zij moeten rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 3 of artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting BES of op grond van een verdrag tussen een internationale organisatie en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland,

            én

2. Zij moeten onmiddellijk voorafgaand aan de dag van de kandidaatstelling gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingezetene van Nederland zijn geweest. Bovendien dienen zij gedurende die periode over een verblijfsrecht te hebben beschikt als bedoeld onder a, dan wel rechtmatig in Nederland hebben verbleven op grond van artikel 8, onder a., b., c., d., e., of l., van de Vreemdelingenwet 2000.

Voor zowel Nederlanders als niet-Nederlanders geldt dat zij niet uitgesloten mogen zijn van het kiesrecht.

Het openbaar lichaam leidt de kiesgerechtigheid af uit de basisadministratie persoonsgegevens. Bent u daarin opgenomen en voldoet u aan de bovengestelde criteria dan krijgt u automatisch een oproep (de stempas) voor de verkiezing toegezonden. U kunt zich tot het Bestuurscollege wenden om na te gaan of u als kiezer bent geregistreerd. Blijkt dat niet het geval te zijn en meent u toch aan de bovenstaande criteria te voldoen, dan kunt u een verzoek tot herziening van de registratie als kiesgerechtigde indienen, waarbij u bewijsmateriaal moet overleggen waaruit blijkt dat u aan de criteria voldoet.Wat is een stempas?

De stempas is uw toegangsbewijs tot de verkiezing. Zonder stempas kun je niet stemmen. De stempas is zowel een ‘bewijs van uitnodiging’ als het exclusieve bewijs van uw kiesgerechtigdheid. Het bezit van deze pas vormt voor het stembureau het bewijs dat je jouw stem nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht. Met een stempas kun je op jouw eiland stemmen in een stemlokaal naar keuze, mits er meerdere stemlokalen in het openbaar lichaam zijn. De stempas is voorzien van echtheidskenmerken en een uniek nummer.Stempas niet ontvangen?

Geen stempas ontvangen? Vraag dan vanaf 1 maart tijdig een vervangende stempas aan via burgerzaken. De vervangende stempas kan op 14 maart tot uiterlijk 12.00 worden opgehaald bij de afdeling burgerzaken te Kaya Neerlandia. Stempas kwijt?

Burgers die hun stempas kwijt zijn geraakt en een duplicaat willen, kunnen deze tot uiterlijk dinsdag 14 maart 12.00 ophalen bij de afdeling burgerzaken. Hierna is het niet meer mogelijk om een duplicaat van een stempas op te halen.Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?

Om te kunnen stemmen, moet je jouw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Hetzij je Nederlandse paspoort, of identiteitskaart (sedula) / rijbewijs van het openbaar lichaam. 

Zonder je stempas en geldig identiteitsbewijs mag je niet stemmen! 

De geldigheid van deze documenten mag bij het stemmen maximaal vijf jaar zijn verlopen. Met andere woorden: op de documenten moet bij ‘geldig tot’ 15 maart 2018 of een latere datum staan. Wanneer je voor de verkiezing ontdekt dat je identiteitsbewijs meer dan vijf jaar is verlopen, kun je tijdig een nieuw identiteitsbewijs aanvragen bij Burgerzaken (Census Office). Hou rekening met de verwerkingstijd. Wanneer je op 15 maart ontdekt dat uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar is verlopen, dan kun je niet stemmen.Op wie kan ik stemmen?

U stemt op één kandidaat op één lijst van een politieke partij. De namen van de kandidaten staan op de kandidatenlijsten van de partijen. De nummer één op de lijst is de lijsttrekker.Wat moet ik doen in het stemlokaal?

 • Hou je stempas en identiteitsbewijs gereed
 • Zorg ervoor dat de stemlokaalleden de stemhokjes kunnen zien
 • Hou voldoende afstand tot stemhokjesWat moet ik doen in het stemhokje?

 • Je stemt alleen. Je gaat niet met meerdere personen in het stemhokje
 • Je stemt door het witte vakje voor de kandidaat van jouw keuze rood te maken
 • Heb je een fout gemaakt, vraag dan een nieuw stembiljet. Dat kan één keer
 • Je vouwt het biljet na het invullen dicht, zodat de lijst niet zichtbaar is
 • Je werpt het stembiljet in de stembusKan ik blanco stemmen?

Je kunt een blanco stem uitbrengen wanneer je geen kandidaat wil tkiezen, maar wel gebruik wilt maken van jouw stemrecht. Je gaat dan stemmen in het stemhokje, maar vult niks niets in op het stembiljet. Het biljet blijft dan dus helemaal leeg. Als je toch iets op het biljet schrijft of tekent, stem je niet blanco maar ongeldig.

Jouw blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem gaat dus niet naar een partij. Het telt alleen mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.Wanneer is mijn stem geldig?

Wanneer je het vakje voor de kandidaat van jouw keuze met het potlood rood maakt zonder verder iets te schrijven of tekenen op het stembiljet.

Een stem is ongeldig:

–          wanneer je geen keuze maakt, maar wel op het stembiljet schrijft of tekent

–          wanneer jouw stem is uitgebracht op een ander stembiljet dan je is uitgereikt in het stemlokaal

–          wanneer je niet duidelijk maakt op wie je stemt (bijvoorbeeld doordat je meerdere vakjes rood maakt, of alleen een pijltje bij de naam van de kandidaat van jouw keuze zet in plaats van het vakje rood te maken)

–          wanneer je een andere kleur dan rood gebruikt voor het uitbrengen van jouw stem

–          wanneer je iets op het stembiljet schrijft of tekent waardoor jouw identiteit mogelijk is te achterhalen.Wat kan ik doen als ik per ongeluk het stembiljet ongeldig heb gemaakt?

Mocht je jouw biljet per ongeluk ongeldig hebben gemaakt, of heb je jezelf vergist, dan kun je eenmalig een nieuw stembiljet vragen aan één van de stemlokaalleden in het stemlokaal.Is mijn stem geheim?

De stemming is geheim. De opstelling van de stemhokjes in het stemlokaal hoort zodanig te zijn dat niemand kan zien op wie je stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje. Alle andere kiezers stemmen alleen. Nadat je jouw keuze hebt gemaakt en aangekruisd, vouw je de stembiljetten zodanig op, dat jouw keuzes niet zichtbaar zijn. Vervolgens stop je de stembiljetten in de stembus.

Je hoeft aan niemand bekend te maken op wie of welke partij je hebt gestemd. Mensen die je hiertoe dwingen, bijvoorbeeld door een foto te eisen van het door jou ingevulde stembiljet, zijn strafbaar. Voel je, je onder druk gezet om je stemgeheim op te geven, dan dien je daarvan meteen aangifte te doen.Wat gebeurt er met mijn stem?

Op woensdag 15 maart 2023 worden de nieuwe leden van de Eilandsraad gekozen. Jouw stem telt mee in het behalen van het aantal stemmen voor een zetel. De Eilandsraad heeft op Bonaire 9 zetels.

De Eilandsraad is het hoogste orgaan van algemeen bestuur. De Eilandsraad houdt toezicht op de activiteiten van het Bestuurscollege en stelt eilandsverordeningen vast.Waarom is het belangrijk ga ik ga stemmen?

Door te stemmen, bepaal je samen met de andere kiezers welke partij of partijen in de Eilandsraad zitting nemen. Je oefent daarmee invloed uit op de besluitvorming van het openbaar lichaam voor de komende vier jaren.

Jouw stem! Voor jouw toekomst, jouw welzijn, jouw welvaart, jouw Bonaire!Wat zijn de Eilandsraad verkiezingen?

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft een eilandsraad en een bestuurscollege. Deze vormen samen het eilandsbestuur. De eilandsraad wordt gekozen door de inwoners van Bonaire. Dat gebeurt eens in de vier jaar. Je kunt dan stemmen op de kandidaten van de politieke partijen.  Wat doet de eilandsraad?

De leden van de eilandsraad vertegenwoordigen de inwoners van Bonaire. Eilandsraadsleden dienen goed te luisteren naar wat er speelt op Bonaire, dus wat de inwoners van Bonaire willen. Vervolgens dienen zij plannen voor Bonaire en haar bewoners te maken. Daar hoort ook bij dat eilandsraadsleden bepalen waar het geld naar toe gaat. Vervolgens controleren ze of hun plannen goed worden uitgevoerd en of de gewenste resultaten bereikt worden.Wat doet het bestuurscollege?

De invulling en uitvoering van de plannen ligt bij het bestuurscollege (BC); zij zijn het dagelijks bestuur van Bonaire. Het Bestuurscollege legt verantwoording af aan de Eilandsraad. Daarnaast moet het Bestuurscollege een aantal wettelijke taken uitvoeren. Kortom: het Bestuurscollege bestuurt en voert uit, de Eilandsraad bepaalt het beleid en controleert.

Momentunan importantewat zijn de eilandsraad verkiezingen?

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft een eilandsraad en een bestuurscollege. Deze vormen samen het eilandsbestuur. De eilandsraad wordt gekozen door de inwoners van Bonaire. Dat gebeurt eens in de vier jaar. Je kunt dan stemmen op de kandidaten van de politieke partijen.  wat zijn kiescollege verkiezingen?

Nederlanders in Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen in 2023, net als Nederlanders die woonachtig zijn in het Europese deel van Nederland, invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Voor ieder eiland is hiervoor een zogenaamd kiescollege voor de Eerste Kamer. Deze kiescolleges bestaan uit volksvertegenwoordigers van de openbare lichamen die, samen met de leden van de provinciale staten en de leden van het kiescollege voor Nederlandse kiezers in het buitenland (kiescollege niet-ingezetenen) stemmen voor de Eerste Kamerverkiezing.

Meer informatie over Kiescollege verkiezingen vindt je op de website van Rijksoverheid Caribisch Nederland/Kiescollege2023

Lokalidat prinsipal i kontakto:
Kaya Neerlandia 40, Kralendijk
T +599 715 5314
verkiezingenbonaire@bonairegov.com

Orario:
Tur dia for di 8:00 or te 16:00 or
Dia 15 di mart 2023 tur urna elektoral ta habrí for di 7:30 or te 21:00 or